Bibliothek des Deutschen Freimaurermuseums Bayreuth


10774 Kaart van de loges van vrijmetselaren behoorde tot het groot-oosten der Nederlande. 's-Gravenhage 1896, 4 S., 47 x 30cm

Zurück zum Register K

© Deutsches Freimaurer Museum Bayreuth June/2024